Реєстрація машин

1.Заява.
2.Документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини, — оригінал, або копія, засвідчена нотаріально, чи сторонами, які підписали документ
3.Документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються інспекцією.
4.Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність. 
5.Свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі). 
6.Митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 — для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше
7.
Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно відповідно до пункту 14 Порядку). 
8.
Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації. 
9.
Для машин, які реєструються вперше:

— декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62;

— сертифікат затвердження типу, виданий органом з оцінки відповідності, призначеним в установленому порядку на провадження діяльності щодо затвердження типу, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і зміннихпричіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011р. № 1367;

— сертифікат відповідності затвердженому типу, оформлений виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката затвердження типу, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем,складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1367.”.

10.Інші документи у випадках, визначених Порядком
11.Засвідчена в установленому порядку копія дійсної (чинної) довідки про включення до ЄДРПОУ, або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для підтвердження правильності найменування власника, його адреси та ідентифікаційного коду).


Власник зобов’язаний зареєструвати машину протягом 10 діб після придбання, митного оформлення або виникнення інших обставин, що є підставою для реєстрації.
Строк реєстрації може бути продовжений інспекцією у разі неможливості власника своєчасно її провести у зв’язку з хворобою, відрядженням чи з інших причин. 
В такому випадку необхідно надавати Інспекції письмове пояснення власника щодо причини порушення п.3 Порядку.

Машина, що належить юридичній особі, реєструється за її місцезнаходженням.


У реєстрації машини може бути відмовлено:
1) якщо машина: 
— не знята з обліку попереднім власником в інспекції чи іншому державному органі, за винятком випадків, передбачених законодавством;
— не має ідентифікаційного номера;
2) у разі коли документи:
— подано не в повному обсязі;
— викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленому порядку перекладу на державну мову;
— копії яких не засвідчені в установленому порядку;
— оформлено з іншими порушеннями закону;
2-1) якщо:
— у висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери вузлів та агрегатів;
— машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста;
3) в інших випадках, передбачених законом.


Тимчасова реєстрація машини

Тимчасова реєстрація проводиться у разі:

1) тимчасового ввезення машини на територію України — на період більш як два місяці під зобов’язання про зворотне вивезення. Для тимчасової реєстрації до інспекції юридична або фізична особа здає номерний знак і реєстраційний документ машини, зареєстрованої за межами України (у разі наявності), що повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;

2) тимчасового використання тракторів, демонтованих із самохідних машин;

3) реєстрації машин в інших органах — на період до одержання інспекцією інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку в таких органах. Після надходження такої інформації талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини;

4) коли машини передаються в оренду, фінансовий лізинг тощо відповідно до укладених договорів; 

5) втрати свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку — на період до одержання інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку за попереднім власником. Після надходження такої інформації та зняття з обліку талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини;  

6) проведення перевірки машини на предмет законності її ввезення на митну територію України та завершення митного оформлення.

 

Строк дії тимчасової реєстрації визначається інспекцією згідно із заявою власника або уповноваженої ним особи, договором фінансового лізингу, договором оренди, кредитним договором тощо.

По закінченні такого строку машина вважається незареєстрованою, а талон тимчасового обліку машини і номерний знак власник зобов’язаний здати до інспекції протягом 10 діб.

ПРИМІТКА:
Машина реєструється за її власником як за юридичною або фізичною особою. 
За фізичною особою — підприємцем машина реєструються як за фізичною особою.
 (п.6 Порядку відомчої реєстрації…)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *